Prawa autorskie

  1. Zdjęcia zamieszczane na stronie sklepu internetowego https://www.sklep.adam-brzoza.com są objęte ochroną prawną wynikającą z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.)
  2. Prawa autorskie do wszystkich zdjęć zamieszczonych na stronie https://www.sklep.adam-brzoza.com, przysługują Fotografia Artystyczna – Adam Brzoza, ul. Skibówki 16, 34-500 Zakopane, NIP: 7361195106
  3. Bez uprzedniej pisemnej zgody Fotografia Artystyczna – Adam Brzoza w odniesieniu do zdjęć zamieszczonych na stronie sklepu internetowego https://www.sklep.adam-brzoza.com niedozwolone jest w szczególności:
    • powielanie, kopiowaniem edytowanie, reprodukowanie, drukowanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, w całości lub w części zdjęć,
    • korzystanie ze zdjęć bezpośrednio lub pośrednio w celu komercyjnym.
  4. Powyższa zgoda nie jest wymagana wyłącznie na korzystanie ze zdjęć w zakresie własnego użytku osobistego. W pozostałych przypadkach korzystanie ze zdjęć lub tekstów wymaga zawarcia z Fotografia Artystyczna – Adam Brzoza umowy licencyjnej.
  5. Naruszenie powyższych zasad skutkować może odpowiedzialnością cywilnoprawną lub karną